Cenník služieb

Všetký ceny sú uvedené bez DPH.

Biofeedback plus zák. vyš.50,00 eur
Biofeedback za jednu proc.25,00 eur
Biopsia pro. pod USG kont. - materiál30,00 eur
Cystoskopia flexibilná u muža - materiál20,00 eur
Cystoskopia flexibilná u ženy - materiál20,00 eur
TRUS50,00 eur
EDSWT - 4 procedúry800,00 eur
EDSWT - 5 procedúr1000,00 eur
EDSWT - 1 procedúra200,00 eur
EDSWT - 6 procedúr1200,00 eur
Entonox 10 min.30,00 eur
Entonox 15 min.50,00 eur
Frenuloplastika - podľa spotreby materiálu150,00 eur
Frenuloplastika - podľa spotreby materiálu200,00 eur
Konz. a por. do 10 min.15,00 eur
Konz. a por. do 10 min. vrátane USG13,00 eur
Konz. a por. do 5 min. vrátane USG5,00 eur
Konzultácia 8 min.8,00 eur
Konzultácia k zdrav. stavu do 5 min.20,00 eur
Konzultácia k zdrav. stavu do 10 min.30,00 eur
Konzultácia k zdrav. stavu do 15 min.50,00 eur
Konzultácia k zdrav. stavu do 30 min.100,00 eur
Konzultácia základná10,00 eur
Krv, odber - materiál3,00 eur
Obriezka - podľa spotreby materiálu350,00 eur
Obriezka - podľa spotreby materiálu400,00 eur
Obriezka - podľa spotreby materiálu450,00 eur
Odber krvi, moču10,00 eur
Operácia do 10 min.50,00 eur
Operácia do 20 min.100,00 eur
Recept predpis2,00 eur
Ultrasonografia dvoch org. sys.30,00 eur
Ultrasonografia jedného org. sys.20,00 eur
Urodynamické vyšetrenie - materiál30,00 eur
Uroflowmetria20,00 eur
Urologické vyš. na pohl. och. / podľa rozsahu vyšetrení /60,00 eur
Urologické vyš. na pohl. och. / podľa rozsahu vyšetrení /100,00 eur
Urologické vyš. na pohl. och. / podľa rozsahu vyšetrení /200,00 eur
Urologické vyš. na pohl. och. / podľa rozsahu vyšetrení /400,00 eur
Urologické vyš. kompletné50,00 eur
Urologické vyš. rozšírené30,00 eur
Urologické vyš. základné20,00 eur
Urologicko-andrologické vyš.100,00 eur
Urol.-sexuol.-androl. vyš.150,00 eur
Vazektómia500,00 eur
Erektilná dysfunkcia50,00 eur
Výmena perm. katétra sil.50,00 eur
Výmena sil. PK15,00 eur
Vyšetrenie dieťaťa15,00 eur
Vyšetrenie na HPV vírus100,00 eur
Vyšetrenie na P2PSA100,00 eur
Vyšetrenie spermiogramu40,00 eur
Výber operatéra I100,00 eur
Výber operatéra II200,00 eur
Výber operatéra III300,00 eur
Extrakcia stentu - materiál30,00 eur
Poradenstvo v oblasti inkontinencie moču10,00 eur
Vydanie potvrdenia na vlastnú žiadosť3,00 eur
Balíček detský10,00 eur
Balíček pooperačný30,00 eur